TJÄNSTER

Bakom varje framgångsrikt event finns en grundläggande faktor: en enastående ledning!
Vårt professionella team på SEBKU EVENT hjälper både företag och privat personer vid varje steg av deras event.
Från budgetering, logistik, planering och tillstånd till marknadsföring, transport, hantering av eventet och nedriggning.
Våra fräscha ögon och nya idéer kommer att ge dig nya effektiva resultat och upplevelser!

 

BUDGETERING

SEBKU EVENT hjälper företag och privat personer att :

• Etablera en hållbar budget

• Övervaka alla kostnader

• Maximera alla intäkter


KONSULTATION

SEBKU EVENT konsulterar företag och privat personer om alla aspekter av deras kommande evenemang för att hjälpa dem komma till nästa nivå.

 

KRISHANTERING & PLANERING

SEBKU EVENT skapar en nödplan för alla tänkbara situationer.

 

VERKSAMHET OCH LOGISTIK

Event planering och logistik är det som är mest tidkrävande och det är här hela eventet formas.

Här hjälper SEBKU EVENT sina kunder med: 

• Planläggning

• Upp och nedriggning

• Övergripande Event Management

 

TILLSTÅND

Att veta var man ska börja när man ska sätta ihop ett event kan vara mycket förvirrande och tidskrävande.
SEBKU EVENT bidrar till att säkra de rätta tillstånden som behövs för att arrangera eventet.

 

MARKNADSFÖRING

SEBKU EVENT skapar en effektiv marknadsföring med sammanhållen identitet för eventet med skyltar, reklam etc som belyser sponsorer, deltagare och åskådare omedelbart och informerar allmänheten. Till exempel via sociala medier.

 

TRANSPORT

SEBKU EVENT utarbetar en plan för att effektivt transportera deltagare till och från eventet.

 

AVTAL

SEBKU EVENT förhandlar förmånliga avtal för våra kunder samtidigt som vi bygger starka relationer med leverantörer för att bilda unika partnerskap som ger våra kunder exklusivitet.