MARKSKÖTSEL

 
SEBKU SERVICE hjälper er som är privatperson, företag eller förening med alla behov avseende markskötsel.
Det är Ni som styr över vårt arbete baserat på ert specifika behov.
Vi skapar tillsammans med er en plan där vi utför arbeten enligt överenskommelse och önskemål.  
Vi kan se till att hålla er utemiljö i toppskick & förebygga samt åtgärda kostsamma & allvarliga fel som kan uppstå.


Exempel på tjänster inom markskötsel:

 * Säsongsstädning

 * Beskärning av träd och buskar

 * Gräsklippning & häckklippning


*  Skötsel av växter & ogräsrensning

*  Sandning av grusytor

 * Underhåll av lekredskap och markutrustning

 * Kontroll  & rensning av dagvattenbrunnar och diken

*  Skötsel av fontäner och dammar