VINTERUNDERHÅLL

 

 

 

 

 

 

 

Vi tillhandahåller följande tjänster inom vinterunderhåll: 
*Snöröjning, 
*Halkbekämpning, 
*Takskottning, 
*Istappsborttagning 
*Jourtjänst, 
*Bevakning av tak & entreer, 
*Skottning och sandning av parkeringar,gångvägar, gårdar & uppfarter för 
privatpersoner,företag & föreningar. 
Samtliga anställda är utbildade och erfarna inom området och arbetar alltid med den bästa säkerhetsutrustningen i enlighet med arbetsmiljölagen. 
Privatpersoner har även möjlighet till att få en reducering med upp till 50% av kostnaden genom RUT- avdrag. 

 

 

Vi tillhandahåller följande tjänster inom vinterunderhåll: 

* Snöröjning 

* Halkbekämpning 

* Takskottning 

* Istappsborttagning

* Jourtjänst

* Bevakning av tak & entreer

* Skottning och sandning av parkeringar,gångvägar, gårdar & uppfarter för privatpersoner,företag & föreningar.

Samtliga anställda är utbildade och erfarna inom området och arbetar alltid med den bästa säkerhetsutrustningen i enlighet med arbetsmiljölagen.

Privatpersoner har även möjlighet till att få en reducering med upp till 50% av kostnaden genom RUT- avdrag.